Sikkerhedsdatablade / MSDS

Vigtigt ved læsning af sikkerhedsdatablade (MSDS/SDS)

Sikkerhedsdatablade er udarbejdet til erhvervsmæssig brug af produkterne og ud fra at en person arbejder med eller fremstiller samme produkt 7 timer 5 dage om ugen.

Sundhedsrisiko og krav om værnemidler kan ikke umiddelbart overføres til slutbrugeren som bruger produkter måske 1 gang om ugen eller 1 gang om året. Der er kun krav om sikkerhedsdatablad for produkter der indeholder en eller flere stoffer over en bestemt grænseværdi som enten er brandfarlige, sundheds eller miljøskadelige.

På vores hovedprodukter har vi som service fået udarbejdet et datablad, selv om der ikke lovmæssigt er krav om dette. Disse datablade vil ikke blive fornyet.

Er der er datablad du ikke kan finde Se Sikkerhedsdatablade (SDS / MSDS) på alle ROC's produkter på www.rocdenmark.com

ROC

Gold Quality

Cathiel Læderpleje

Andre produkter

© 2017 Confero