Vedligeholdelse af læder- og skindtasker

Mange henvender sig til os om hvordan de bedst kan renovere
deres slidte, men tidligere fine tasker. Vi har derfor samlet alle
de bedste tips til at pleje og renovering af læder- og skindtasker.

Vi giver både vejledning til pleje af fine tasker, så slid og krakeleringer
undgås eller tips til hvordan man bedst renoverer slidte, krakelerede
eller ridsede skind- og lædertasker.

Der er flere forskellige muligheder, såsom at bruge en farvet plejecreme,
indfarve til en lidt mørkere farve eller farve tasken helt om.

Få gode råd til pleje, renovering og omfarvning af lædertasker og skindtasker her.

Lædertaske - Foto af Robert Sheie

Share:

© 2017 Confero